Εγκαταστάσεις

Home » Εγκαταστάσεις

H Smart Advice ήδη εφαρμόζεται σε περισσότερα από 500 Φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα και οι πρώτες εντυπώσεις και αποτελέσματα είναι πραγματικά αξιόλογα.

Η τοποθέτησή της είναι σημαντικό να καταλάβει τον χώρο της στον πάγκο εργασίας ώστε να εκπληρώνει με αποτελεσματικότητα την ενίσχυση της επιικοινωνίας με τον πελάτη του Φαρμακείου.