Συντάκτης: SmartAdvice

Home » Articles Posted by SmartAdvice

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, αρωγός για την ανάπτυξη συμπληρωματικών πωλήσεων

Σκοπός του άρθρου αποτελεί η υπενθύμιση της σπουδαιότητας των συνδυαστικών πωλήσεων στην κερδοφορία μίας επιχείρησης όπως το Φαρμακείο και η ανάδειξη των τεχνολογιών και ψηφιακών μέσων που καλείται να αξιοποιήσει ο σύγχρονος Φαρμακοποιός για την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους.

Η ΕΠΟΧΗ του “on demand” digital marketing

Το digital marketing (ψηφιακό marketing) έχει μπει σε μία εποχή νέων σημαντικών προκλήσεων. Με βάση την τεράστια αύξηση της δύναμης των καταναλωτών στην ψηφιακή εποχή, το μάρκετινγκ οδεύει να λειτουργεί κατά παραγγελία (on-demand) του πελάτη και όχι να είναι απλά σε συνεχή ενεργή κατάσταση.