Κατηγορία: Technology

Home » Archive by Category "Technology"

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, αρωγός για την ανάπτυξη συμπληρωματικών πωλήσεων

Σκοπός του άρθρου αποτελεί η υπενθύμιση της σπουδαιότητας των συνδυαστικών πωλήσεων στην κερδοφορία μίας επιχείρησης όπως το Φαρμακείο και η ανάδειξη των τεχνολογιών και ψηφιακών μέσων που καλείται να αξιοποιήσει ο σύγχρονος Φαρμακοποιός για την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους.